Защо да наемете една фирма за целия ремонт?

И добре да живее, в някакъв момент на човек му се налага да се прави ремонт. И освен ако самият той не се занимава със строителство, му се налага да избира между две възможности – да наеме фирма за целия ремонт или да работи с отделни майстори, специализирани в съответните дейности. И понеже ремонтът е въпрос не само на качествен краен резултат, но и на бюджет, често човек решава, че по-изгодното решение са майсторите. За съжаление, обаче, това рядко води до успешен край. Причините са четири:

 

Цената

Въпреки, че цената на някои дейности първоначално може да изглежда по-ниска, работейки с отделни майстори, сумата често се променя в хода на ремонта. Също така не са редки случаите, когато следващия майстор в процеса открива недостатъци в работата на предходния такъв и се налага отстраняването им. А това не е безплатно и в крайна сметка повишава значително първоначално договорената сума.

Също така при обсъждането на цените с отделните майстори често се пропускат някои дейности (като пренасяне, извозване и почистване). Това не означава, че дейностите отпадат – напротив – просто плащането им е изненадващо на по-късен етап.

И не на последно място – отделеното време също има цена, а логистичното осигуряване, доставката на материали и необходимостта да се съдейства понякога поглъщат толкова много време, че ако бъде остойностено, то ремонтът ще се окаже значително по-скъп отколкото изглежда.

Ако се работи с фирма, обаче, цената в офертата е крайната цена и включва всички необходими и договорени дейности за реализирането на вашите желания. Тази цена не се променя в хода на ремонта, независимо какви допълнителни дейности се налагат . По този начин още преди да започне ремонта цената му е ясна, съобразена е с бюджета, не се променя във времето и в крайна сметка често се оказва по-ниска от общата цена на отделните майстори.

 

Сроковете

Всеки иска ремонтът да приключи бързо. Когато се работи с отделни независими майстори, обаче, крайният му срок никога не е ясен. Не защото майсторите имат желание да се бавят, а защото всеки от тях си има собствен график и ангажименти и те често се разминават. Затова и се налагат периоди на изчакване след като приключи един майстор и преди да дойде следващия. А междувременно помещението не може да се ползва, независимо дали става въпрос за жилище или за бизнес.

Също така ако една работа се върши от един майстор за един ден, то от четирима такива специалисти тя ще бъде свършена за два часа. А ако някой от тях не е в състояние да работи този ден, просто ще бъде заместен от пети човек.

Именно това са съществените предимства на фирмите за ремонти – те разполагат с достатъчно хора и ресурси, за да може, веднъж започнал ремонта, да се работи докато приключи в договорения срок. С достатъчно специалисти и по предварително договорен график. Без извинения и без забавяния.

 

Отговорността

При покупка на стоки всички питат колко е дълга гаранцията и къде са сервизите. При ремонти, обаче, още повече когато са изпълнени от отделни независими майстори, не е ясно чия е отговорността за качественото изпълнение, за спазването на сроковете и на бюджета. При поява на някакви дефекти, вината винаги се прехвърля на някой от предходните майстори, но това не води до компенсация или поне безплатно отстраняване, напротив – води до нови разходи – и на пари, и на време.

Поемането на отговорност за спазването на всички договорени параметри – дейности, качество, срокове и пари – е съществен плюс при работата с една фирма за целия ремонт. Просто защото тази фирма прави всичко. И за да бъде тази отговорност и формална, а не само въпрос на доверие, фирмите сключват договори с клиентите си, в които ангажиментите са подробно описани. Защото така работят фирмите, които знаят какво могат, държат на думата си и се гордеят с резултатите си.

 

Дейностите

Когато се работи с отделни майстори, те обичайно са специалисти в някаква конкретна дейност – ВиК, ел. инсталации, лепене на плочки и т.н. – и изпълняват точно нея. Ремонтът, обаче, не е само тази дейност – той включва покриване и защита на имуществото, доставка на строителните материали, пренасянето им до обекта, почистване на строителните отпадъци след това, извозването им до специализирани депа, почистване на обекта от строителен прах и т.н. Работейки с отделни независими майстори често тези дейности дори не се обсъждат, а изпълнението им в момента, в който дойде време, се пада на вас. Или вие трябва да облепяте подове, да доставяте материали, да пренасяте и чистите или да платите немалки суми, за да го направи някой друг.

Когато се работи с една фирма за целия ремонт, всички тези дейности са стандартно включени в ремонтната услуга. Така на вас не ви се налага да се занимавате с несвойствени неща. Ние вярваме, че ремонт всъщност са всички дейности, които водят до конкретен краен резултат. И когато ни наемате за ремонт, ние ви осигуряваме точно този резултат. Навреме и в бюджета.

Защо нашите клиенти избират Велтер?

Спазваме сроковете

Ние разбираме колко е важно за всеки бизнес ремонтите да приключат бързо. Затова сме изградили ефикасна система на работа и благодарение на нея още от първия оглед ние знаем точно колко време ще отнеме ремонтът. Нашият екип е опитен, многоброен и включва специалисти в различни области. Това пък ни позволява да приключим работа в срока, в който сме се договорили.

Не надхвърляме бюджета

За нас договореният бюджет е твърдата рамка, която не надхвърляме. Убедени сме, че честното и почтено отношение към клиентите включва предварително ясна цена. Затова благодарение на системата си за работа сме в състояние да я определим още при изготвянето на офертата. Тази цена е крайна за договорените дейности и не се променя по никакъв начин в хода на ремонта.

Разбираме си от работата

Качеството на работата и на крайния резултат е наш основен принцип. Затова екипът ни е от достатъчно на брой доказани специалисти с опит, които знаят какво и защо правят. Системата ни за работа е фокусирана върху желанията и нуждите на клиентите и ние я развиваме и подобряваме непрекъснато. Така крайният резултат е не само качествен, но и е гарантиран от Велтер – фирма с доказана репутация и постижения.