Нашият начин на работа

Защо работим по този начин?

Ние вярваме, че качествените резултати се постигат, ако хората правят това, от което разбират. Ако идете на зъболекар, не се очаква да си занесете материалите за пломбата или накрая сами да си почистите зъбния камък. Същото е и при ремонтите – ние сме фирма, която се занимава с преустройство и текущи ремонти на работни помещения, както и с основни и освежителни ремонти на жилища. Затова не очакваме клиентите ни да се занимават с извозване на строителни отпадъци или с доставка на материали. Ние извършваме и всички необходими ремонтни дейности, защото само така можем да гарантираме за качеството им. А предварителната комуникация – огледите, офертите и договорите – правят отношенията ни ясни, напълно прозрачни и основани на взаимно уважение и отговорност още от първия момент.

Вижте нашите резултатите

към проекти

Работата ни стъпка по стъпка

  Безплатен оглед

Целта на безплатния оглед е да намерим най-доброто решение за дадената ремонтна ситуация. Огледът се извършва в удобно за вас време по предварително направена уговорка. Не е необходима никаква предварителна подготовка на помещенията (ако имате проект – това е момента, в който ще ни го покажете). В рамките на огледа ние измерваме квадратурите и уточняваме характера на работата, вашите желания за крайния резултат и всички други фактори, с които трябва да се съобразим. Обичайно огледът отнема от един до три часа в зависимост от сложността на обекта и дейностите. В някои случаи – предимно при ремонти на работни помещения и офиси – е възможно да се наложи втори оглед, който също е безплатен и отново се прави в удобно за всички време.

  Изготвяне на комплексна оферта

Въз основа на информацията, която сме получили по време на огледа ние подготвяме и изпращаме комплексна оферта. Тя съдържа всички договорени дейности по ремонта, тяхната обща цена и сроковете за започване и приключване на обекта. Стандартно цената ни включва както разходите за труд, така и разходите за материали. В нея също така са включени и разходите за материали за защита на имуществото, разходите за товарене, разтоварване, извозване на ремонтни отпадъци и почистване на обекта. Цената, посочена в офертата е крайната цена за договорените дейности и тя не се променя в хода на ремонта.

  Подписване на договор

За да гарантираме качественото изпълнение на договорените строително-монтажни работи, обичайно подписваме договор. В договора включваме дейностите, обема работа, сроковете и цените от офертата, която е била приета. По този начин отношенията ни са напълно прозрачни, ясни и законово регламентирани, а това от своя страна прави съвместната работа спокойна и предсказуема.

  Покупка и доставка на материали

Тъй като ние се занимаваме с ремонта, наша работа е да доставим до обекта материалите, с които ще работим. Това включва купуването им, превозването им (разполагаме със собствени бусове и превозни средства), както и качването им до обекта, независимо на кой етаж се намира.

  Предпазване на имуществото

По време на ремонтите ние винаги се грижим имуществото, което се намира в обекта да бъде максимално защитено и в безопасност. Затова покриваме подовете, стените и дограмите с найлони, велпапе и ги облепяме така, че ремонтът да не ги повреди по никакъв начин.

  Ремонтно-строителни дейности

Ремонтно-строителните дейности са същинската част на ремонта, независимо дали става въпрос за основен или частичен ремонт на жилище или преустройство или освежаване на работни помещения. Тези дейности извършваме качествено с квалифициран екип с доказан опит в съответните области в договорения обем и според сроковете, които сме заложили в офертата и договора.

  Почистване и извозване на отпадъците

Това е последния етап от ремонта, по време на който събираме строителните отпадъци, натоварваме ги и със собствен транспорт ги извозваме до специализираното депо. След това почистваме обекта от строителния прах и го предаваме за безпроблемно бъдещо ползване.

Защо да изберете Велтер?

Спазваме сроковете

Ние разбираме колко е важно за всеки бизнес ремонтите да приключат бързо. Затова сме изградили ефикасна система на работа и благодарение на нея още от първия оглед ние знаем точно колко време ще отнеме ремонтът. Нашият екип е опитен, многоброен и включва специалисти в различни области. Това пък ни позволява да приключим работа в срока, в който сме се договорили.

Не надхвърляме бюджета

За нас договореният бюджет е твърдата рамка, която не надхвърляме. Убедени сме, че честното и почтено отношение към клиентите включва предварително ясна цена. Затова благодарение на системата си за работа сме в състояние да я определим още при изготвянето на офертата. Тази цена е крайна за договорените дейности и не се променя по никакъв начин в хода на ремонта.

Разбираме си от работата

Качеството на работата и на крайния резултат е наш основен принцип. Затова екипът ни е от достатъчно на брой доказани специалисти с опит, които знаят какво и защо правят. Системата ни за работа е фокусирана върху желанията и нуждите на клиентите и ние я развиваме и подобряваме непрекъснато. Така крайният резултат е не само качествен, но и е гарантиран от Велтер – фирма с доказана репутация и постижения.